Marco Green
Marco Clerx Green   ●  Trendvej 48  DK9670 - Løgstør   ● Tlf. 20 63 98 54   ● Mail: m@rco.dk
Intro Kompetencer Portfolio Profilering CV

Elektromekanik

►

HISTORIK


Som 17 årig startede jeg på en uddannelse elektroteknik. Jeg gjorde denne mellemtekniker uddannelse ikke færdig, Men jeg fik elektriker certifikat A, som berør 220/380V installationer.

Certifikatet var led i at opfylde adgangskrav til min senere Teknikums uddannelse.

Med mit kendskab til både svag- og stærkstrømsinstallationer og erfaring indenfor mekanik, begyndte jeg at arbejde som auto- og skibselektriker. (12V / 24V installationer og aggregater)

Det var i denne periode at mange elektromekaniske dele blev erstattet af elektroniske løsninger. Det var anledningen til nærmere fordybelse den teoretiske baggrund for elektroniske anvendelser.

Med denne baggrund fik jeg en stilling som kontormaskine tekniker og reparerede elektriske skrivemaskiner, regnemaskiner, kasseapparater, kopimaskiner etc.

Jeg har deltaget i talrige erhverskurser, bl.a. hos Bosch, Lucas, Toshiba og Epson

AKTUELT


Teknologien fra dengang er ikke kurant længere nu om dagene. Til gengæld har jeg en enestående erfaring og indsigt som er yderst anvendeligt indenfor moderne elektronisk styret finmekanik.

Jeg har ikke kendskab til dansk norm- og standardisering vedrørende autoriseret installationsarbejde. Men jeg har selvfølgelig den faglige baggrund for at forstå installationsskemaer og udføre kvalificeret arbejde derefter, inklusiv fejlfinding på eksisterende installationer i bygninger, apparater og maskiner.

Jeg har en god sans for finmekanik og har f.eks. repareret PC-hardware, video- og digitale kameras, som reparationsværksteder havde opgivet. I mange situationer kan jeg forholde mig kritisk ud fra min faglige baggrund, når for eksempel et reparationstilbud ikke virker realistisk eller forhandlerpriser er ude af proportioner.