Marco Green
Marco Clerx Green   ●  Trendvej 48  DK9670 - Løgstør   ● Tlf. 20 63 98 54   ● Mail: m@rco.dk
Intro Kompetencer Portfolio Profilering CV
►

Teamwork & Ledelse

HISTORIK


Min første formelle lederfunktion fik jeg som sergent  på en NATO-base i Tyskland. Jeg var værkstedsleder for 18 mekanikere som hver for sig var specialiseret i vedligeholdelse og reparation af militært materiel.

I Danmark fik jeg min debut som sjakbajs for et hold stilladsbyggere, med opgaver rund omkring i landet.

I institutionsverden fik jeg status som overlærer og planlagte for ca. 30 elever undervisningsforløb og lejrskoler i udlandet, hvor der var tilknyttet skolelærere, pædagoger og praktikanter.

Min teoretiske baggrund fik jeg gennem de uddannelser hvor organisation & ledelse indgik i studieforløbet.
AKTUELT


Jeg har nemt ved at påtage mig ansvaret for en medarbejdergruppe. Afhængig af målsætning og opgaveformuleringen, finder jeg frem til den mest hensigtsmæssige strukturering af opgavefordelinger, både kompetencemæssigt og i forhold til lønbudgetter.


Med henblik på selvstyrende teams omkring tværfaglige opgaver, kan jeg kommunikere på flere niveauer, Jeg er god til at skabe en psykisk arbejdsklima, hvor alle medarbejdere vil føle sig værdsat for deres indsats og andel i medarbejdergruppen.

Anbefaling AC-Nord ►

Anbefaling ACNord.pdf

Anbefaling  VHMU ►

Anbefaling Parkhotel ►

Anbefaling2012 Parkhotel-TL.pdf